Få koll på era fordonsflottor

Det här är FleetControl

FleetControl erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla data från fordonen och skicka detta vidare upp i molnet. Datat kan sedan presenteras för chauffören, bearbetas på kontoret eller användas i andra applikationer för att öka värdet och/eller effektiviteten hos dessa.

FleetControl består av en fordonsdator (IoT-enhet) som förutom att levererara GPS-data med hög precision och läsa av fordonets CAN-data även kan kopplas in till andra datakällor via sina olika hårdvaruinterface.

Chauffören kan få information presenterad på fordonsskärmen via webbappar från Triona eller andra externa leverantörer. Du som kund har full kontroll över detta.

På kontorssidan har vi en klientlösning som presenterar det data som man är intresserad av, grupperat i olika huvudfunktioner.

Vi är huben i fordonet

Fordonen genererar data som FleetControl samlar in och bearbetar. Datat görs tillgängligt även till andra aktörer, ombord på fordonet eller utanför, baserat på era önskemål.

Info till chauffören

Datat presenteras även på fordonsskärmen via ett antal färdiga appar ni kan använda direkt. Men, även tredjepartsleverantörer kan visa upp sina appar i vår skärm.

Färre hårdvaror

Andra leverantörer kan lägga sina mjukvaror på vår hårdvara. På så sätt blir det färre hårdvaror och mindre komplexitet ombord på fordonet.

Vi använder FleetControl

triona fleetcontrol references logos
Lars Ericsson

Vill du veta mer om
FleetControl?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt FleetControl,
fråga Lars.

Lars Ericsson, tel: +46 70 682 00 02

Vill du veta mer om
FleetControl?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt FleetControl,
fråga Lars.

Lars Ericsson, tel: +46 70 682 00 02