Mer om FleetControl

Mer om FleetControl

FleetControl erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla data från fordonen och skicka detta vidare upp i molnet. Datat kan sedan presenteras för chauffören, bearbetas på kontoret eller användas i andra applikationer för att öka värdet och/eller effektiviteten hos dessa.

FleetControl kan exempelvis presentera bränsleförbrukning, odometervärden, guida chaufförer till att köra mjukare och miljövänligare, styra alkolås, fjärrtömma förarkort och färdskrivare hos alla fordon i flottan. Kombinerar man datat från FleetControl med andra produkter kan nya funktioner skapas. Ett exempel kan vara att låta Trionas Tracs Flow matas med bränsleförbrukningsdata för att på så sätt se förbrukat bränsle kopplat till ett specifikt kunduppdrag. Med FleetControl kan vi ofta samla och tillgängliggöra de data från fordonen ni har behov av.

FleetControl innehåller en mängd olika funktioner ni kan nyttja. Men, även en flexibilitet för er att jobba med andra leverantörer. Läs mer om allt detta under länkarna uppe till vänster.

Lars Ericsson

Vill du veta mer om
FleetControl?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt FleetControl,
fråga Lars.

Lars Ericsson, tel: +46 70 682 00 02

Vill du veta mer om
FleetControl?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt FleetControl,
fråga Lars.

Lars Ericsson, tel: +46 70 682 00 02