Fordonsdatorn

Fordonsdatorn

Fordonsdatorn och dess möjligheter

Fordonsdatorn upprättar ett nätverk i fordonet som enheter kan ansluta till för att ta del av data från de datakällor fordonsdatorn är ansluten till. Förutom GPS och FMS finns ett stort antal interface att använda sig av som möjliggör exempelvis, talradio, alkolås och temperatursensorer.

Fordonsdatorn agerar även router och ger anslutna enheter tillgång till internet. Den är givetvis E-märkt för montering i fordon.

Virtualisering - andras mjukvaror på fordonsdatorn

FleetControl erbjuder virtualisering på Gateway genom Docker. En eller flera docker containers körs oberoende av varandra på Gateway-enheten. Programkoden som körs i docker containers exekveras direkt på Gateway.

En stor fördel med att köra andras mjukvara på vår gateway är att dessa mjukvarors ursprungliga hårdvara kan exkluderas. Detta medför lägre kostnader för hårdvara och enklare installation, dessutom blir felkällorna färre och felsökningen enklare för förvaltningen.

Kunden kan ha olika containers med integrationsmjukvara för olika slutkundsavtal utan att den underliggande Gateway plattformen behöver ändras. En docker container kan ses som en black box som testas och underhålls av kunden. FleetControl bistår med plattformen för att köra, uppdatera och distribuera dessa docker containers på fordonsflottan.

Hårdvaruinterfacen (ett urval)

Ethernet, CAN, RS-232/422/485, IP-kameraingång, USB, stereo line-out (ljud) samt ett stort antal analoga och digitala in- och utgångar.

Lars Ericsson

Vill du veta mer om
FleetControl?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt FleetControl,
fråga Lars.

Lars Ericsson, tel: +46 70 682 00 02

Vill du veta mer om
FleetControl?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt FleetControl,
fråga Lars.

Lars Ericsson, tel: +46 70 682 00 02